Strona główna

Polski system edukacji jest oceniany jako jeden z najlepszych na świecie (14. Miejsce w rankingu przeprowadzonym przez firmę Pearson). Uczniowie z naszego kraju świetnie wypadają w międzynarodowych testach wiedzy i umiejętności oraz konkursach naukowych. Chcąc utrzymać wysoką jakość nauczania na różnych etapach edukacji, konieczne jest opracowanie spójnego systemu wspomagania, który upowszechni proces doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pomoże jak najefektywniej wykorzystać potencjał placówek edukacyjnych.

Naszym zadaniem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Warszawie, (gdyż jest to miasto wymagające szczególnej troski z uwagi na nadmiernie rozbudowane biuro edukacji) poprzez wypracowanie modelu wparcia rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w obszarach wymagających rozwoju.

Na podstawie przeprowadzonej w placówkach diagnozy, zostaną przygotowane Roczne Plany Wspomagania, w ramach których zostanie przeprowadzona seria warsztatów, wykładów, konsultacji i doradztwa ekspertów dla wszystkich placówek. Wdrażaniu Rocznych Planów Wspomagania (RPW) towarzyszyć będzie tworzenie sieci współpracy i samokształcenia, które zapewnią stały kontakt pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i dzielnic Warszawy. Wnioski ze spotkań pozwolą przygotować strategię w postaci Warszawskiego Programu Wspomagania i posłużą jako podstawa przy projektowaniu kompleksowego systemu stołecznej edukacji.

Niniejsza platforma dostarcza wszystkich informacji związanych z działaniami prowadzonymi w ramach projektu Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych, oraz umożliwia szybką komunikację z innymi uczestnikami. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zalogowanie się do serwisu.

Informacje o Projekcie "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
http://www.edukacja.um.warszawa.pl/europa/projekty-efs/5399-warszawski-model-wspomagania-szkol-i-przedszkoli-jako-przyklad-systemowego

Regulamin projektu

Załącznik 1 - Przedszkola - Oświadczenie o zgłoszeniu placówki do udziału w Projekcie
Załącznik 2 - Szkoła podstawowa / Gimnazjum - Oświadczenie o zgłoszeniu placówki do udziału w Projekcie
Załącznik 3 - Szkoły ponadgimnazjalne - Oświadczenie o zgłoszeniu placówki do udziału w Projekcie
Załącznik 4 do Regulaminu rekrutacji – dot. rekrutacji nauczycieli i dyrektorów

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty obowiązujące w II cyklu doskonalenia (obecnie):

dokumenty + formularz

Dokumenty obowiązujące w I cyklu doskonalenia:

Dla dyrektorów - dokumenty + formularz (*.docx)

Dla dyrektorów placówek, które nie biorą udziału w projekcie - dokumenty + formularz

Dla nauczycieli - dokumenty + formularz (*.docx)

 

Zapisy do sieci nauczycielskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy nauczycieli do zapisów do sieci współpracy i samokształcenia w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych bezpośrednio u koordynatora wybranej sieci, w której są jeszcze miejsca.

Sieć nr 5 - Zadania nauczyciela w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, koordynatorka  p. Anna Gołygowska,  a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl (10 wolnych miejsc)

Sieć nr 6 - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? - koordynatorka  p. Joanna Bieńko, j.bienko@sieci.wcies.edu.pl (brak miejsc!)

Sieć nr 7 - Jak budować autorytet wychowawcy? - koordynatorka  p. Bożena Mossakowska, b.mossakowska@sieci.wcies.edu.pl (5 wolnych miejsc)

Sieć nr 8 - Współpraca z rodzicem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- koordynatorka  p. Zofia Komorowska, z.komorowska@sieci.wcies.edu.pl (12 wolnych miejsc)

Sieć nr 9 - Kreatywne wykorzystanie nowych technologii w pracy z klasą - rozwój kompetencji cyfrowych - koordynatorka  p. Małgorzata Rostkowska, m.rostkowska@sieci.wcies.edu.pl (brak miejsc!)

 

Specjaliści

Specjalistyczne warsztaty, wykłady, konsultacje i doradztwo prowadzone przez ekspertów w dziedzinach kluczowych dla systemu oświaty. - same nieroby

150 placówek

W projekcie bierze udział 150 przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru m.st. Warszawy.

Ponad 3 tysiące nauczycieli

Szkoleniami organizowanymi w ramach projektu objętych jest ponad trzy tysiące stołecznych nauczycieli.

Jakość edukacji

Naszym zadaniem jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli poprzez wypracowanie modelu wparcia rad pedagogicznych - na ratunek biedzie.
efs.gov.pl