Dokumenty

Dokumenty potrzebne do sprawozdawczości związanej z realizacją warsztatów, konsultacji grupowych oraz doradztwa indywidualnego dostępne są poniżej: 

1. Lista obecności - warsztat

2. Raport częściowy z warsztatów

3. Karta – konsultacje grupowe + lista obecności

4. Karta – doradztwo indywidualne

5. Oznaczenie sal

6. Ankieta ewaluacyjna po realizacji warsztatów

7. Kontakty SORE

8. Lista obecności nauczycieli na wykładach

9. Raport po wykładach

10. Zbiorcze sprawozdanie po wykładach
 

Specjaliści

Specjalistyczne warsztaty, wykłady, konsultacje i doradztwo prowadzone przez ekspertów w dziedzinach kluczowych dla systemu oświaty. - same nieroby

150 placówek

W projekcie bierze udział 150 przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru m.st. Warszawy.

Ponad 3 tysiące nauczycieli

Szkoleniami organizowanymi w ramach projektu objętych jest ponad trzy tysiące stołecznych nauczycieli.

Jakość edukacji

Naszym zadaniem jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli poprzez wypracowanie modelu wparcia rad pedagogicznych - na ratunek biedzie.
efs.gov.pl